Kế Toán Tổng Hợp

Monday, 05-08-2019

Lương: 10,000,000 — 15,000,000 VNĐ

Địa chỉ: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh – Tòa 97-99 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Phòng ban: Tài chính Kế Toán

Hạn nộp hồ sơ: 19/06 — 19/07/2019

Mô tả công việc

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động của hệ thống nhà hàng và văn phòng: Kiểm soát hạch toán doanh thu, công nợ phải thu, phải trả, hạch toán tổng hợp., Kiểm soát Báo cáo công nợ và báo cáo đối chiếu công nợ với nhà cung cấp,

– Trực tiếp thực hiện kiểm soát tại nhà hàng khi cần thiết

– Chịu trách nhiệm kiểm soát việc thanh toán và hạch toán kế toán (kiểm soát việc thanh toán, kiểm soát HĐ đầu vào, chứng từ thanh toán đúng, kiểm soát việc hạch toán trên phần mềm kế toán, hạch toán bút toán tổng hợp..)

– Chịu trách nhiệm phối hợp, thực hiện báo cáo thuế : làm lương thuế, khai báo thuế TNCN, cân đối chi phí, tính giá vốn ..

– Hỗ trợ kiểm kê NVL, CCDC và TSCĐ.

– Thực hiện các báo cáo ngày, tuần, tháng, quý : Báo cáo quỹ, báo cáo cost NVL, báo cáo hư hao CCDC và TSCĐ, báo cáo chi phí….

– Hỗ trợ KTT xây dựng quy trình kế toán, hỗ trợ điều hành các hoạt động của phòng kế toán.

– Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng yêu cầu