Dịch vụ nhà hàng

Năm 2015, Anh Minh Group mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực nhà hàng với thương hiệu đầu tiên mang tên Kampong Chicken House.Tới năm 2018, Anh Minh đã ra mắt thêm hai thương hiệu mới Coca Restaurant và Duck Plus. Tổng số nhà hàng được vận hành bởi Anh Minh Group tại Hà Nội là 7 nhà hàng và dự kiến sẽ tăng lên 20 nhà hàng trong năm 2020.

Thương hiệu nhà hàng của Anh Minh group