Nhân viên phụ bếp (thớt, salad)

Thứ Hai, 05-08-2019

Lương: 4,400,000 — 5,500,000 VNĐ

Địa chỉ: Nhà hàng khu vực Đào Tấn, Phố Đào Tấn

Phòng ban: Customer Support

Hạn nộp hồ sơ: 06/09 — 06/10/2018

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm một số công việc đầu ca làm việc • Kiểm tra các hàng hóa đầu vào

 • Kiểm tra các công việc cần sơ chế và chế biến trong ca, ngày

 • Kiểm tra khâu vệ sinh sắp xếp thực phẩm, dụng cụ hợp lý

 • Rửa các loại rau lẩu , nấm….

Chịu trách nhiệm một số công việc liên quan đến chế biến món ăn trong ca làm việc • Đứng thớt sơ chế các nguyên liệu, thực phẩm

 • Mạ đồ cho các món ăn còn thiếu

 • kiểm tra hàng tồn, xuất , nhập trong ca

 • Ghi hạn sử dụng hàng sản xuất và bảo quản thực phẩm

 • Kiểm tra tiến độ công việc cho kip

 • Lấy bát đĩa, dụng cụ phục vụ công việc

 • Làm đúng định lượng mà cấp trên giao cho

 • Sắp xếp dụng cụ , thực phẩm gọn gàng ngăn nắp,sạch sẽ

 • Đóng gói các thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn của cấp trên giao cho

 • Hỗ trợ ra đồ ăn cùng đồng nghiệp, đảm bảo thời gian

 • Kiểm tra chất lượng các hàng tồn , hàng nhập đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Phối kết hợp với các tổ chuyên môn để lưu mẩu thức ăn

 • Kiểm tra nhiệt độ tủ hàng ngày

Chịu trách nhiệm một số công việc cuối ca làm việc • Phối hợp vói các tổ chuên môn để gọi hàng

 • Làm vệ sinh trong ca và cuối mỗi ca

 • Niêm phong các tủ thực phẩm cuối ngày